Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Poplatky

Od 01.10.2023 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 172/ 2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

Článok 2, ods.1 - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa (tzv. školné) v MŠ zriadenej mestom Snina v sume:

15,00 € na mesiac na jedno dieťa.

Výnimky vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. Poplatok zahŕňa výdavky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady materskej školy.

Dieťa, ktoré navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie, školné neplatí!!!

Celé znenie VZN č.172/2022 nájdete v nasledujúcom odkaze:

VZN č.172/2022 Mesta Snina (210.59 kB)

  • Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 1999983755/200
  • variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2022 ako „0422“), 
  • konštantný symbol:  0308
  • správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

 

Kedy príspevok neplatíte:

- ak vaše dieťa navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie,

- ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Podľa VZN č.172/2022 a konkrétne článok 6, ods 1.a 2. hovorí:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín - 2.finančné pásmo:

Zahŕňa:

  • desiata 0,45 €,
  • obed 1,10 € ,
  • olovrant 0,35 € ,

vecná réžia  0,05 € (čítaj ďalej). 

Spolu stravná jednotka na deň - 1,95 €

 

Poplatok za stravu môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 1786149054/0200,

  • variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2022 ako „0422“),
  • konštantný symbol: 0308,
  • správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

Poštové peňažné poukazy za stravu je potrebné uhradiť do 20.dňa v mesiaci.

 

Pre rodičov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:30

Slnko zapadá:20:27

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.

Ďalší