Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Poplatky

Od 01.10.2023 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 172/ 2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

Článok 2, ods.1 - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa (tzv. školné) v MŠ zriadenej mestom Snina v sume:

15,00 € na mesiac na jedno dieťa.

Výnimky vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. Poplatok zahŕňa výdavky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady materskej školy.

Dieťa, ktoré navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie, školné neplatí!!!

Celé znenie VZN č.172/2022 nájdete v nasledujúcom odkaze:

VZN č.172/2022 Mesta Snina (210.59 kB)

  • Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 1999983755/200
  • variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2022 ako „0422“), 
  • konštantný symbol:  0308
  • správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

 

Kedy príspevok neplatíte:

- ak vaše dieťa navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie,

- ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Podľa VZN č.172/2022 a konkrétne článok 6, ods 1.a 2. hovorí:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín - 2.finančné pásmo:

Zahŕňa:

  • desiata 0,45 €,
  • obed 1,10 € ,
  • olovrant 0,35 € ,

vecná réžia  0,05 € (čítaj ďalej). 

Spolu stravná jednotka na deň - 1,95 €

 

Poplatok za stravu môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 1786149054/0200,

  • variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2022 ako „0422“),
  • konštantný symbol: 0308,
  • správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

Poštové peňažné poukazy za stravu je potrebné uhradiť do 20.dňa v mesiaci.

 

Pre rodičov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Sviatok

Meniny má Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:59

Slnko zapadá:15:38

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok.

Pranostika na akt.deň

Hmla na deň Mláďatiek veštila hmly.

Ďalší