Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Poplatky

Od 01.01.2023 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 172/ 2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

Článok 2, ods.1 - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa (tzv. školné) v MŠ zriadenej mestom Snina v sume:

12,00 € v mesiacoch september - jún.

20,00 € v mesiacoch júl/august.

Výnimky vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. Poplatok zahŕňa výdavky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady materskej školy.

Dieťa, ktoré navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie, školné neplatí!!!

 

  • Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 199983755/200
  • variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2022 ako „0422“), 
  • konštantný symbol:  0308
  • správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

 

Kedy príspevok neplatíte:

- ak vaše dieťa navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie,

- ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Podľa VZN č.172/2022 a konkrétne článok 6, ods 1.a 2. hovorí:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín - 2.finančné pásmo:

Zahŕňa:

  • desiata 0,45 €,
  • obed 1,10 € ,
  • olovrant 0,35 € ,

vecná réžia  0,05 € (čítaj ďalej). 

Spolu stravná jednotka na deň - 1,95 €

 

Poplatok za stravu môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 1786149054/0200,

  • variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2022 ako „0422“),
  • konštantný symbol: 0308,
  • správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

Poštové peňažné poukazy za stravu je potrebné uhradiť do 20.dňa v mesiaci.

 

Pre rodičov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Sviatok

Meniny má Emil, Emilián, Emiliána

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
5
23
5
24
6
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
6
31
6
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:16:26

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je priaznivý.

Ďalší