Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

LIENKA

(mladšia trieda)        

                 

Učiteľky:                                  

  • Božena Sirková - triedna učiteľka
  • Firkaľová Evka                    

                                                lienka

 

koláž