Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

SLIMÁK

Textový editor

(mladšia trieda)

Učiteľky: 

  • Lovičová Anna - triedna učiteľka
  • Mgr. Bobriková Jana
  • Lattová Anna

                                           slimak

 

koláž