Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

VČIELKA

(staršia trieda + predškoláci): 

Učiteľky: 

  • Mgr. Gerbocová Petra - triedna učiteľka
  • Štofíková Darina
  • Bc. Sičáková Ľudmila (asistent)

 

                                             vcielka

 

koláž