Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Projekty

Vzdelávacie projekty

MŠ je zapojená do viacerých projektov, prostredníctvom ktorých si deti osvoja nové poznatky hravou formou.

ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKEprogram je určený deťom od troch do šiestich rokov. V tomto veku je možné zachytiť začínajúce očné poruchy a ochorenia. Je nevyhnutné, aby sa poruchy zraku identifikovali už v ranom veku a ihneď sa začal proces ich liečby, korekcie a kompenzácie. Rodičom detí v predškolskom veku prostredníctvom programu Zdravé oči už v škôlke ponúkame merania zrakových parametrov ich detí. Meranie skríningovým autorefraktometrom je rýchle, bezbolestné a bezdotykové. Po podpísaní informovaného súhlasu rodičom môžu byť dieťaťu priamo v materskej škole preventívne odmerané zrakové parametre. Každý rodič dostane o tomto Potvrdenie o skríningovom meraní, ktoré ho informuje o nameraných zrakových hodnotách a poskytne mu informáciu, či je u jeho dieťaťa potrebné komplexné odborné vyšetrenie u detského oftalmológa.

Výnimočnosť programu Zdravé oči už v škôlke spočíva v tom, že:

  • realizácia skríningových meraní sa uskutočňuje v teréne – priamo v materských školách, teda v prostredí, ktoré deti dobre poznajú,
  • meranie je rýchle, bezdotykové a bezbolestné,
  • odhalenie začínajúcich zrakových porúch u detí v predškolskom veku predstavuje možnosť správnej korekcie, pri včasnej diagnostike aj ich úplné vyliečenie.

Viac info o projekte na stránke: https://zdraveocivskolke.sk/charakteristika-merania-zrakovych-parametrov/

  • skrínningové meranie zraku

ADAMKO HRAVO,  ZDRAVO  –  ťažiskovou formou projektu je učebná pomôcka – mimická bábka „ADAMKO“, prostredníctvom ktorej deti chápu a vnímajú slabších či zdravotne oslabených rovesníkov. Charakter projektu by mal napomôcť pri riešení rôznych výchovných situácií. Koncepčne sa opiera o doplnkové pracovné zošity.

osvojenie si správnej techniky čistenia si zubov

DENTAL ALARM – Osvetový program Dental Alarm naučí Vaše dieťa správne si čistiť zúbky. Pretože správna prevencia zaistí Vašemu dieťaťu zdravé zúbky po celý život.

Školiteľ prinesie na prvé školenie 2 zubné kefky pre každé dieťa. Jedna je určená na čistenie zubov v škole, druhú si dieťa vezme domov.
Program Dental Alarm sa skladá zo štyroch tematických prednášok. Každá prednáška trvá 45 minút:

  1. Dentálna hygiena. Deti sa naučia správnu techniku čistenia zubov. Dozvedia sa tiež, aké vlastnosti by mala mať správna zubná kefka a prečo. Každé dieťa dostane plastový pohárik, a zubné kefky Curaprox ultra soft kids.
  2. Anatómia. Deti budú pracovať s modelom chrupu. Naučia sa nielen stavbu zubov, ale pochopia tiež úlohu ďasien, jazyka a pier. Školiteľ dá deťom kolovať aj vytrhnutý zub.
  3. Kazoveda - patogenita. Deti sa dozvedia súvislosti medzi zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučia sa tiež, ako týmto ochoreniam predchádzať.
  4. Výživa. Školiteľ deťom vysvetlí správne stravovacie návyky, ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučí ich, akým potravinám či nápojom sa majú vyhýbať.

Školením sprevádza Mgr. Eva Felšöci - certifikovaný školiteľ vzdelávacieho osvetového programu Dental Alarm & Brusher.

Lili a Lolo

Spolupráca s ČERVENÝM KRÍŽOM – projekt na podporu zdravia v zmysle zvyšovania prevencie úrazov, predchádzaniu šírenia nákazlivých chorôb a zvyšovanie úrovne hygienických návykov. Pomocou projektu si deti upevňujú zdravie, fyzickú zdatnosť a odvahu. Získavajú prvé informácie o krvi, akú má funkciu, zvykať si na ňu ako na životodarnú tekutinu. Projekt je pod záštitou Červeného kríža a deti majú možnosť sa stretávať so školiteľkou 1x do mesiaca.

cvičíme so stuhamiZDRAVÝ CHRBÁTIK

ZDRAVÝ CHRBÁTIK –  Prvoradým cieľom sú deti a našim úmyslom je pozitívne a hravou formou naštartovať u nich chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie ich chrbtice.

Naša MŠ sa minulý rok úspešne zapojila do celoslovenského projektu. Odbornou prednáškou realizovanou fyzioterapeutkou nám boli poskytnuté nielen odborné poznatky, no najmä  praktické ukážky cvikov, ktoré tento šk. rok budeme s deťmi pravidelne realizovať pri rannom cvičení. Praktické zdravotné cvičenia sú zamerané na správne držanie tela s podporou na precvičenie chrbtového svalstva, ako prevencia pred deformáciou chrbtice. Zaradené budú aj cviky na plochonožie. MŠ získala DVD so zdravotnými cvičeniami. Disponujeme aj rôznymi video ukážkami s cvikmi, pri ktorých používame expander, šatky, alebo fit lopty.

posilnenie chrbtice

 

 

O nás

Sviatok

Meniny má Uršuľa, Anatol, Anatólia, Antília

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
4
28
4
29
4
30
4
1
4
2
4
3
5
4
8
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
8
13
8
14
8
15
8
16
8
17
8
18
8
19
8
20
8
21
8
22
8
23
8
24
8
25
8
26
8
27
8
28
8
29
8
30
8
31
8

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:59

Slnko zapadá:17:32

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v októbri mrzne a sňaží, budúci január teplom blaží.

Pranostika na akt.deň

Ako započnú Uršuľa a Kordula /22.9/, taká bude zima.

Ďalší