Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Projekty

Národné projekty

 

realizácia a fotodokumentácia k národnému projektu je v sekcii: FOTOALBUM.

logo projektu

den-deti

Národný projekt

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

01.10.2020 - 31.08.2022

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Prioritná os 1: Vzdelávanie.

skola