Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Pranostiky

Na mesiac Október

 • Ak opadá lístie do polovice októbra, svätý Havel /16.10/ práce na poli zastaví a bude mokrá zima.
 • Dobre je, keď v októbri list zo stromu padá, tento rok požehnaný cestu si hľadá.
 • Ak je október veľmi zelený, bude potom január (hodne) studený.
 • Začiatok októbra hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva.
 • Teplý október, studený november.
 • Búrlivý október, sotva bude zima stála.
 • Búrka v októbri – rozmarná zima.
 • Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar húsenicu.
 • Keď v októbri mrzne a sňaží, budúci január teplom blaží.
 • Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, to znamená krutú zimu.
 • Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima.
 • Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez zimu padať.
 • Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí.
 • Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima.
 • Za bielym októbrom nasleduje zelený február, za zeleným októbrom biely február.
 • Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.
 • Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.
 • Ak v októbri vejú polnočné (severné) vetry, keď je slnce v Škorpióne, nasleduje neúroda.
 • Zárí (september) – víno varí, ríjen (október) – víno pijem.