Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

MOTÝĽ

(staršia trieda)

Učiteľky: 

  • Mgr. Drančáková Beáta - triedna učiteľka
  • Lučkaničová Svetlana, DiS.

                                                      motyl

koláž