Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania:

 

Predprimárne vzdelávanie je od 1.septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu  k 31.08. 2021 vek 5 rokov

 

Deti, ktoré už do materskej školy chodia, automaticky pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní, nie je potrebné ich na povinné predprimárne vzdelávanie nanovo prihlasovať.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden rok, minimálne 4 hodiny denne. V prípade ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť, tak pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ďalší rok.

 

Zrušený je pojem „odklad povinnej školskej dochádzky“, je nahradený pojmom "pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania".

 

V praxi to znamená, že rodič už nebude žiadať riaditeľa základnej školy o odklad alebo o dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky, ale bude žiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Prílohou žiadosti je písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu.

 

Zriaďuje sa možnosť individuálneho predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu absolvovať vzdelávanie v materskej škole, alebo ak o to zákonní zástupcovia požiadajú. Aj takéto dieťa musí byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy.

 

Ak zákonný zástupca neprihlási, alebo ak nedbá o riadne plnenie vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľka túto skutočnosť zriaďovateľovi a úradu práce a sociálnych vecí.

 

Zákonný zástupca je povinný ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa v materskej škole. Neprítomnosť dlhšiu ako 3 dni musí ospravedlniť potvrdením od lekára.

 

Ak zákonný zástupca neospravedlní dieťa viac ako 5 dní v mesiaci, riaditeľka túto skutočnosť nahlasuje zriaďovateľovi a úradu práce. 

 

Zriaďujú sa spádové materské školy (podľa platného VZN Mesta SNINA č.163/2021)

 

Rodič sa môže rozhodnúť prihlásiť dieťa do inej materskej školy, avšak v spádovej bude prijaté prednostne.

Pre rodičov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:30

Slnko zapadá:20:27

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý máj – skúpy rok.

Ďalší