Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

MRAVEC

(prípravná trieda)

Učiteľky: 

  • Hančáková Tatiana - triedna učiteľka
  • Mgr. Eva Felšoci
  • Bc. Jana Kováčová (asistent)

 

                                                  mravec

koláž