Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Materské centrum BUDÍČEK

Milé mamičky maličkých drobčekov....s radosťou Vám oznamujeme, že od

októbra 2022

sa opäť otvára Materské centrum Budíček.

Stretávať sa budeme pravidelne každý UTOROK od 9:00-11:00hod

v priestoroch telocvične v MŠ.

MC

Materské centrum BUDÍČEK bolo založené v marci 2004 ako prvé materské centrum v Snine. Je určené najmä mamičkám, ktoré sú na materskej dovolenke a cítia potrebu vymeniť svoj zaužívaný „kolotoč“ v domácnosti, porozprávať sa, nabrať nové vedomosti, zručnosti a posedieť si v príjemnom prostredí. 

Pre detičky je pripravených množstvo aktivít, hier, hračiek, ale najmä noví kamaráti. Od začiatku svojej činnosti navštevovalo naše MC už vyše 200 mamičiek so svojimi deťmi, čo nás veľmi teší.

Poplatok sú 2€.