Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Aktuálny zápis do MŠ na šk.rok 2024/25

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch

od 01.05.2024 do 31.05.2024.Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, obaja svojím podpisom súhlasia o zaslanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie. Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

 

Spôsob podávania žiadostí:
* osobne-  zákonný zástupca odovzdá žiadosť v riaditeľni materskej školy

Osobná forma podávania žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať aj za prítomnosti detí. Na zápis treba doniesť so sebou vypísanú a pediatrom podpísanú žiadosť na predprimárne vzdelávanie, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, zdravotný preukaz dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

* e-mailom - podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť naskenovať a poslať na adresu msbudicek@gmail.com
* poštou na adresu: Materská škola Budovateľská, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina.

Tlačivo - Žiadosť o prijatie nájdete tu ----

žiadosť na predprimárne vzdelávanie 24-25 Typ: DOCX dokument, Velkosť: 84.7 kB 

alebo vyzdvihnúť si ho môžete aj v riaditeľni materskej školy.

Podmienky prijímania detí: 

upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov 

* Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.8.2024, teda budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

* Prednostne sa prijímajú deti, ktorých rodič požiada o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

* V materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov jeho veku na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky,

* Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného Centra poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí:

O prijatí/ neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka školy v súlade s §59 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, najneskôr do 30. júna 2024.

* Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžu zákonní zástupcovia prevziať osobne vo vopred dohodnutom termíne.
* Rozhodnutia sa zasielajú aj do elektronickej schránky cez portál www.slovensko.sk, obidvom  zákonným zástupcom dieťaťa. Ak nemajú aktivovanú  elektronickú schránku a neprídu rozhodnutie osobne vyzdvihnúť, rozhodnutie obdržia poštou.

 

video pozvánka k zápisu na šk.rok 24/25 Typ: MP4, Velkosť: 62.03 MB

BENEFITY MŠ:

 • moderné, inovované priestory materskej školy (v triedach IKT vybavenie a didaktické pomôcky), nové skrinky v šatniach a pod.
 • vlastná školská knižnica
 • telocvičňa s vybavením priamo v interiéri MŠ
 • certifikované hracie prvky na školskom dvore
 • trávnatý areál v tichom prírodnom prostredí, plný moderných hracích prvkov
 • možnosť pedagogickej asistencie v rámci inklúzie dieťaťa.
 • využívanie podporných opatrení pre dieťa so ZZ.

VZDElÁVACIE BENEFITY:

 • všestranná krúžková činnosť
 • individuálna logopedická intervencia
 • Anglický jazyk s lektorom
 • zapájanie sa do celoslovenských vzdelávacích projektov: Logická olympiáda, Bosonohá olympiáda, Alfiáda...
 • inovatívne vzdelávanie prostredníctvom platformy eTwinning - medzinárodné vzdelávacie aktivity
 • ako jediná MŠ v Snine od nového školského roka 24/25 spolupracujeme s trénermi zo športovej Akadémie Mateja Tótha s cieľom vychovať malého športovca.
 • enviromentálne projekty (výlety do prírody, skanzemov, observatórií...)
 • predplavecká príprava

zápis

Pre rodičov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:30

Slnko zapadá:20:27

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Studený máj – v stodole raj.

Ďalší