Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Aktuálny zápis do MŠ na šk.rok 2023/24

Zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch

od 01.05.2023 do 31.05.2023.

Spôsob podávania žiadostí:

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. 

* osobne-  zákonný zástupca odovzdá žiadosť v riaditeľni materskej školy

Osobná forma podávania žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať aj za prítomnosti detí. Na zápis treba doniesť so sebou vypísanú a pediatrom podpísanú žiadosť na predprimárne vzdelávanie, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, zdravotný preukaz dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

* e-mailom - podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť naskenovať a poslať na adresu msbudicek@gmail.com
* poštou na adresu: Materská škola Budovateľská, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina.

Tlačivo - Žiadosť o prijatie nájdete tu ----

žiadosť na predprimárne vzdelávanie (16.33 kB) alebo vyzdvihnúť si ho môžete aj v riaditeľni materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí: 

upravuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov 

* Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.8.2023, teda budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

* Prednostne sa prijímajú deti, ktorých rodič požiada o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

* V materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov jeho veku na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky,

* Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí:

O prijatí/ neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka školy v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, najneskôr do 30. júna 2023.

* Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžu zákonní zástupcovia prevziať osobne vo vopred dohodnutom termíne.
* Rozhodnutia sa zasielajú aj do elektronickej schránky cez portál www.slovensko.sk, obidvom  zákonným zástupcom dieťaťa. Ak nemajú aktivovanú  elektronickú schránku a neprídu rozhodnutie osobne vyzdvihnúť, rozhodnutie obdržia poštou.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom do materskej školy:

* zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby
* vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými
* mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky
* mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí 
* vedieť komunikovať

BENEFITY MŠ:

 • moderné didaktické pomôcky
 • vlastná školská knižnica
 • telocvičňa priamo v interiéri MŠ
 • certifikované hracie prvky na školskom dvore
 • trávnatý areál v tichom prírodnom prostredí

VZDElÁVACIE BENEFITY:

 • všestranná krúžková činnosť
 • individuálna logopedická starostlivosť
 • Anglický jazyk s lektorom
 • eTwinning projekty a spolupráca s rodičmi
 • enviromentálne projekty (výlety do prírody, skanzemov, observatórií...)
 • projekty zamerané na zdravie a zdravý životný štýl
 • predplavecká príprava

zápis

Pre rodičov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Sviatok

Meniny má Aleš, Artem, Artemon, Artemia, Artemida, Norma

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:41

Slnko zapadá:19:22

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Teplý dážď v apríli vzácnejší nad mannu (zázračný pokrm padajúci z neba), sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú.

Ďalší