Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Zápis detí na šk.rok 2022/2023

Materská škola Budovateľská 2205/12, Snina, v dňoch od 01.05.-31.05.2022 uskutočňuje zápis na plnenie predprimárneho vzdelávania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina na školský rok 2022/2023.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

letáčik    aktuálny letáčik k zápisu

Zápis video.mp4 (25.43 MB)     - aj Vaše dieťa môže zažiť plno zážitkov, získať množstvo vedomostí prostredníctvom hravého učenia sa a láskavého prístupu....

Čo ponúkame:

 • citlivý, empatický, láskavý a individuálny prístup k Vašim deťom
 • prívetivý a priateľský prístup k rodičom detí
 • nové, kompletne zrekonštruované estetické priestory tried a kúpeľní
 • nové postieľky so zdravotným matracom a komplet vymeneným posteľným prádlom (obliečky, vankúše a paplóniky)
 • každá trieda disponuje modernou čističkou vzduchu zn. Philips, pre zdravší a kvalitnejší vzduch
 • moderné  vybavenie  školského dvora
 • edukácia prebieha hravou a kreatívnou formou s využitím edukačných programov na interaktívnej tabuli a s použitím iných digitálnych technológií, zapájame sa do medzinárodného projektu eTwinning school.
 • pravidelnú logopedickú starostlivosť (priamo v budove MŠ)
 • rôzne záujmové krúžky: anglický  a rusínsky jazyk, pohybový krúžok, S najmenšími k Bohu.
 • každoročne usporadúvame projekt  DENTAL ALARM – prednáška spojená s prezentáciou pre deti, ktorá zahŕňa starostlivosť o chrup a spôsob ako si osvojiť základy dentálnej hygieny – prednáša kvalifikovaný dentálny hygienik.
 • projektom Zdravý chrbátik dbáme na správne držanie tela a predchádzame deformitám chrbtice už v útlom veku.
 • Zdravé oči v škôlke je projekt zameraný na premeranie zraku a včasnej diagnostike zrakovej vady.
 • kvalitnú predplaveckú prípravu 2x ročne
 • novovytvorenú telocvičňu s množstvom rehabilitačných strojov a náradí
 • kvalifikovaný personál, ktorému záleží na tom, aby Vaše dieťa v sebe objavilo odvahu, primerané sebavedomie a hlavne túžbu spoznávať, objavovať  a učiť sa a aby nepoznalo strach z neznámeho.
 •  jedinečné Materské centrum BUDÍČEK
 • množstvo aktivít, predstavení, akcií a výletov
 • sme zapojení do viacerých projektov garantovaných Ministerstvom školstva: BUBO, OVEČKA, ADAMKO HRAVO ZDRAVO, ZDRAVIE V ŠKOLÁCH, ZDRAVÝ ÚSMEV, EVIČKA NÁM OCHORELA, ŽIJEME ZDRAVO
 • iné aktuálne projekty podporované ministerstvom školstva: eTwinning, Adoptuj kravičku, Bosonohá olympiáda, Logická olympiáda.

"Nezáleží na vzdialenosti, ale na kvalite vzdelania!!!"

Tešíme sa na Vás!

 

Podrobné informácie získate na našej web stránke, na FB stránke MŠ Budíček https://www.facebook.com/MsBudicek/ alebo na telefónnom čísle:

 • 057/7623346
 • 0905 656 854